Eindredactie Bert Moons

EINDREDACTIE - EDITING - PROOFREADING 

Uw tekst verdient hoge eisen
U beschikt over kopij, maar ze voldoet niet aan uw (terecht) hoge eisen? Het verschil tussen goede en slechte copy zit vaak in kleine details.

Editing als kernactiviteit
Ik redigeer elk soort tekst, zowel voor publieke als voor corporate media. Deze dienst is mijn kernactiviteit. Ik redigeer teksten voor diverse magazines, personeelsbladen, infobladen, jaarverslagen en nieuwsbrieven. Vaak worden teksten voor deze publicaties aangeleverd door verschillende auteurs en/of afdelingen. Ik herwerk ze tot één uniforme schrijfstijl.

Particulieren en studenten
Ook particulieren help ik graag. Moet u een eindwerk of masterproef inleveren, een sollicitatiebrief pennen of een belangrijke uitnodiging schrijven? Klop gerust aan voor een steun in de rug.